کنسانتره آهن
فولاد آذربایجان
فولاد آذربایجان
کنسانتره آهن
a12
a4
previous arrow
next arrow
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
میلگرد آجدارA3 میلگرد18درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,050 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد۱۲درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,150 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد14درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,050 تومان
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
میلگرد آجدارA3 میلگرد18درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,050 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد۱۲درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,150 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد14درب کارخانهفولاد آذربایجان 17,050 تومان
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتعملیات بیشتر
کارشناس های فولاد آذربایجان
دسترسی سریع به کارشناس های فولاد آذربایجان از بخش ذیل امکان پذیر است
فرزانه بالافر
مدیر عامل
09149131319
علی حاج ایمانی
مدیر فروش مقاطع فولادی
04133101106-داخلی 106
علی اکبر ره انجام
هیئت مدیره
04133101106-داخلی 106
سامان صراف
مدیر فروش خودروهای وارداتی
04133101106-داخلی 107
((مشتری گرامی،ضمن تشکر، لطفا جهت ارتباط سریع از چت آنلاین پیام دهید))

تحریریه فولاد آذربایجان