نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدارA3 میلگرد 18 درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,050 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد ۱۲ درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,150 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد 14 درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,050 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد آجدارA3 میلگرد 18 درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,050 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد ۱۲ درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,150 تومان
میلگرد آجدار A3 میلگرد 14 درب کارخانه فولاد آذربایجان 17,050 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
کارشناس های فولاد آذربایجان
دسترسی سریع به کارشناس های فولاد آذربایجان از بخش ذیل امکان پذیر است
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
فاطمه بابایی
کارشناس فروش
04133101106-داخلی 107
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه فولاد آذربایجان