امید فولادی ها به کابینه جدید

رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران بیان کرد: تعرفه ها به میزانی بالاست که اگر ایران برخی از محصولات فولادی را هم زیر قیمت جهانی به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه و افغانستان صادر نماید باز هم متضرر شده است. از این رو ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی کشور من باب اصلاح تعرفه صادرات محصولات فولادی به کشورهای همسایه وارد رایزنی شود.

رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران اعلام کرد: در حال حاضر تنها امید ما به روی کار آمدن دولت جدید است که بتواند مشکلات کنونی عرضه در بورس را برطرف کند. سید احمد رضوی بیان کرد: دولت آیت الله رییسی به دنبال حذف رانت است و اگر به این هدف برسد؛ کشور می تواند در تولید و صادرات محصولات نهایی فولاد به سود خوبی برسد.  هم اکنون یکی از سیاست هایی که می تواند این مشکل عرضه و قیمت گذاری را بر طرف کند، تغییر در ساختار بورس کالاست.

در حال حاضر برخی کشورها همچون چین و ترکیه بالغ بر ۳۰ بورس کالایی دارند که در حالت رقابت با یکدیگر مشغول به کار هستند و قطعا اقدامی موثر در مسیر حذف انحصار است. هم اکنون بورس کالا حد فاصله قیمتی را بین مواد اولیه و محصول نهایی را ۵ درصد در نظر گرفته و این تصمیمات به معنی آسیب به تولید و ارزش افزوده در زنجیره محصولات فولادی است.

در حال حاضر مهندسی عرضه منجر به مهندسی قیمت در برخی محصولات در زنجیره ی فولادی می شودکه گروهی نیز از این رانت سود می برند. ایران نه تنها کمبود فولاد ندارد بلکه تولیدات مازاد نیز دارد. از این جهت سیاست ها باید در مسیر تعادل بخشی بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا باشد تا در نتیجه قیمت محصولات نهایی نیز کاهش یابد.

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان