تنظیم قیمت های صادراتی فولاد

در پی مذاکره با رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران چنین گزارش شد: در کمیته ای که اخیرا با حضور نوردکاران و فولادسازان برگزار شد تصمیم بر این شد که با گمرک نیز صحبت ها و رایزنی هایی شکل بگیرد که در نهایت آخرین قیمت صادراتی که در اظهارنامه شرکت بورسی تولید کننده مقاطع فولادی درج می شود مبنای ارزش پایه صادراتی، سایر شرکت ها و رفع تعهدات ارزی آن باشد.

در نشستی که با حضور معاون معدنی وزیر صمت و اعضای انجمن های نوردکاران و فولادسازان برگزار شده، سید احمد رضوی نیک اعلام داشت: در این نشست مبنا قرار گرفت که برای حمایت از محصولات نهایی، قیمت صادراتی شرکت های معتبر صادر کننده بزرگ بورسی برای شرکت های نوردکار صادر کننده نیز لحاظ شود که تمامی اعضا در سر این موضوع توافق کرده اند.

خواسته ی اصلی نوردکاران بدین شرح است که ملاک قیمت گذاری بر دو اساس بهتر است لحاظ شود اول اینکه ۸۰ درصد قیمت CIS ملاک ارزش گذاری قرار گیرد و یا حالت دوم اینکه با تعرفه هایی که در مواقعی خاص بر روی محصولات نهایی اعمال می شود ارزش گذاری گردد، چرا که هم اکنون تعداد کثیری از نوردکاران صادر کننده و صادر کنندگان بورس محصولات نهایی خود را زیر قیمت و حتی کمتر از قیمت جهانی شمش صادر می کنند.

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان