قیمت قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه

شرکت صدرا پروفیل کاوه با هدف تولید انواع لوله و پروفیل فولادی در سال 1374 در زمینی به مساحت 85000 مترمربع تأسیس شد.

با راه اندازی دستگاه های این کارخانه توسط مهندسین مجرب، اولین مرحله تولید این مجموعه با حضور آقای شافعی وزیر محترم وقت صنایع افتتاح شد.

دستگاه های این مجموعه شامل شامل خط تولید لوله، چهارچوب ورق شیت می باشد که قادر به تولید 6000 تن لوله و پروفیل در سال می باشد.

با گسترش فعالیت این مجموعه محصولاتی از جمله چهارچوب و پروفیل ساختمانی درب و پنجره بر اساس استانداردهای 1-17003 و 2-1300 به کارنامه محصولات تولیدی این مجموعه اضافه گردید.

نام محصول ابعاد ضخامت کمترین قیمت(تومان) طول شاخه محل بارگیری
قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۷۰*۷۰ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۷۰*۷۰ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۶۰*۶۰ ۲۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۵۰*۵۰ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۳۰*۲۰ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۲۵*۲۵ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۶۰*۲۰ ۲

۲۴٬۰۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۳۰*۱۰ ۲

۲۴٬۱۰۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۲۰*۲۰ ۲

۲۴٬۱۰۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۲۵*۱۰ ۲

۲۴٬۱۰۰

بروز رسانی :

۶ تبریز

قوطی شرکت صدرا پروفیل کاوه
۲۰*۱۰ ۲

۲۴٬۱۵۰

بروز رسانی :

۶ تبریز