قیمت میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید:

مجموعه صنایع فولادی آذر گستر سدید در سال 1390 جهت تأمین نیازهای روزافزون صنایع ساختمانی به سازه های فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد واقع در استان تهران، تأسیس و راه اندازی شد.

فعالیت این مجموعه در زمینه تولید کالا با کد ساخت آهن و فولاد اساسی (2710) و و ساخت فلزات اساسی (27) با مجوز پروانه بهره برداری شماره 34150 و تاریخ 23/7/1390  برای میلگردهای آهنی با کد کالایی 27101234 به ظرفیت 4400 تن می باشد.

این مجموعه با داشتن بیش از 7 سال سابقه کار با صنایع ماشین سازی، شرکت های تولیدی خصوصی، قطعه سازان صنایع فلزی و انبارهای فروش آهن آلات یکی از تولیدکنندگان برجسته جهت عرضه آهن آلات بدون واسطه به صورت جزئی و کلی می باشد.

نام محصول سایز استاندارد کمترین قیمت(تومان) وزن(kg) محل بارگیری
میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۱۰

۱۷٬۲۰۰

بروز رسانی :

۳.۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۱۲

۱۷٬۲۰۰

بروز رسانی :

۵.۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۱۴

۱۷٬۲۰۰

بروز رسانی :

۷.۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۱۶

۱۷٬۲۰۰

بروز رسانی :

۹ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۱۸

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۱۲.۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۲۰

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۱۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۲۲

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۱۸ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۲۵

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۲۳ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۲۶

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۲۵ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۲۸

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۲۹ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۳۰

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۳۳.۳۳ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۳۲

۱۶٬۸۰۰

بروز رسانی :

۳۸ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۳۴

۱۷٬۰۰۰

بروز رسانی :

۴۲.۸ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۳۶

۱۷٬۰۰۰

بروز رسانی :

۴۸ تهران

میلگرد ساده صنایع فولادی آذر گستر سدید

شاخه ۶ متری

۳۸

۱۷٬۰۰۰

بروز رسانی :

۵۳.۴۸ تهران

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان