قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان

از مزیت های مجتمع فولاد البرز ایرانیان که کیفیت تولیداتش مخصوصا کیفیت میلگرد فایکو و کیفیت تیرآهن فایکو مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد می توان به استفاده از مواد اولیه مرغوب، دسترسی بی واسطه به شاهراه جاده ای تهران، ایستگاه اختصاصی ریل آهن متصل به شبکه سراسری ریلی کشور، پست اختصاصی برق متصل به رینگ اصلی انتقال نیروی سراسری کشور، پست اختصاصی گاز طبیعی، خطوط تولید تمام اتوماتیک و هوشمند مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آلات، کنترل محصولات از لحاظ آنالیز شیمیایی، اشاره نمود که این کارخانه را از دیگر مجتمع ها متمایز ساخته است.

نام محصول سایز استاندارد کمترین قیمت(تومان) وزن(kg) محل بارگیری
میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۱۴
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۱۴.۵ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۱۶
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۱۸.۹۴ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۱۸
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۲۳.۹۸ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۲۰
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۲۹.۵۹ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۲۲
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۳۵.۸۱ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۲۵
۵۰

۱۴٬۵۰۰

بروز رسانی :

۴۶.۲ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۸ تماس بگیرید ۴.۷۴ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۱۰ تماس بگیرید ۷.۴ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۱۲ تماس بگیرید ۱۰.۶۶ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۲۸ تماس بگیرید ۵۸.۰۷ ساری

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

شاخه ۱۲ متری

۳۲ تماس بگیرید ۷۵ ساری

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان