قیمت میلگرد فولاد بافق یزد

مجتمع فولاد بافق یزد یکی از بزرگ ترین پروژه های فولادی کشور در جهت قوانین اجرا سیاست های کلی و طبق اصل 44 قانون اساسی، به تاریخ 1390 شمسی، به بخش خصوصی واگذار شد. محل کارخانه بافق یزد، در شهرستان یزد و جنب سنگ آهن چغارت می باشد. یکی از مزایای مثبت این کارخانه که سبب موفقیت بیشتر آن گردیده است، داشتن مجاورت با معدن سنگ آهن مرکز کشور و چغارت می باشد که القابی همچون بهشت معادن را دارا می باشد.

نام محصول سایز استاندارد کمترین قیمت(تومان) وزن(kg) محل بارگیری
میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۴

۱۴٬۶۵۰

بروز رسانی :

۱۴.۳ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۶

۱۴٬۶۵۰

بروز رسانی :

۱۸.۵ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۸

۱۴٬۵۵۰

بروز رسانی :

۲۴ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۲۰

۱۴٬۵۵۰

بروز رسانی :

۲۹ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۲۲

۱۴٬۵۵۰

بروز رسانی :

۳۵ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۲۵

۱۴٬۵۵۰

بروز رسانی :

۴۵ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۲۸

۱۴٬۵۵۰

بروز رسانی :

۵۷ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۸ تماس بگیرید ۴.۷۴ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۰ تماس بگیرید ۷.۴ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۲ تماس بگیرید ۱۰.۷ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۱۴ تماس بگیرید ۱۴.۳ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۹ متری

۱۶ تماس بگیرید ۱۴.۲۲ بافق

میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

شاخه ۱۲ متری

۳۲ تماس بگیرید ۷۵.۷۲ بافق

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان