قیمت میلگرد فولاد ظفر بناب

مجتمع فولاد ظفر بناب به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی میلگرد در شمال غرب کشور می‌باشد که در سال 1386 شمسی به بهره برداری رسید. کارخانه ظفر بناب در استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب، در شهرک صنعتی سهند قرار گرفته است. رسالت و هدف ظفر بناب، گسترش تولید میلگرد و همچنین اشتغال زایی و افزایش رونق اقتصادی در منطقه می باشد که توانست این وظیفه ملی را به خوبی به مرحله عمل برساند. این واحد تولیدی، در 3 شیفت کاری در حال فعالیت می باشد که توانست به ظرفیت تولید سالانه 200 هزار تن دست پیدا کند.

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۸
۳۰۰

۱۵٬۳۵۰

بروز رسانی :

۴.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۰
۲۰۰

۱۵٬۱۵۰

بروز رسانی :

۶.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۲
۲۰۰

۱۵٬۱۵۰

بروز رسانی :

۱۰.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۴
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۱۳.۶ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۶
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۱۸ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۸
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۲۲.۸ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۲۰
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۲۸ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۲۲
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۳۴ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۲۵
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۴۶.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۲۸
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۵۷.۹۶ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۳۲
۱۵۰

۱۴٬۹۵۰

بروز رسانی :

۷۵.۷۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۸ تماس بگیرید ۴.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۰ تماس بگیرید ۶.۲ بناب

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب

شاخه ۱۲ متری

۱۲ تماس بگیرید ۱۰.۲ بناب

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان