قیمت میلگرد

تمامی قیمت‌ها با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

کارخانه سایز استاندارد محل کارخانه محل بارگیری بروز رسانی قیمت تابلو قیمت با تخفیف
فولاد صائب تبریز ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی تبریز امروز ۱۵۲۵۰ تومان تماس بگیرید
فولاد صنعت بناب ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی بناب امروز ۱۵۱۰۰ تومان تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی بناب امروز ۱۶۱۵۰ تومان تماس بگیرید
فولاد کاوه تیکمه داش ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی تیکمه داش امروز ۱۵۹۰۰ تومان تماس بگیرید
گروه صنعتی درپاد تبریز (درشاهین) ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی تبریز امروز ۱۵۷۵۰ تومان تماس بگیرید
آذر فولاد امین ۱۴ الی ۳۲ A3 آذربایجانشرقی تیکمه داش امروز ۱۵۵۰۰ تومان تماس بگیرید