معضل قیمت گذاری دستوری فولاد

بهادر احرامیان، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در مورد قیمت گذاری فولاد بیان داشت:  بهتر است در قیمت گذاری دخالتی نشود، همچنین بازار دستوری نباشد چرا که وقتی در این امر دخالت می شود بازار از وضعیت نرمال خود خارج می شود. باید بدانیم بورس کالا محل کشف قیمت است و نباید صرفا به عرضه و تقاضا در روزهای معاملاتی در این نهاد نگاه شود بلکه نیاز به توجه و اهمیتی بیشتر می باشد.

بهادر احرامیان در ادامه افزود: در مورد شیوه ی جدید قیمت گذاری شمش و مقاطع در بورس کالا باید بپذیریم هر گونه دخالت در قیمت ها فقط یک نتیجه دارد، آن هم اینکه باعث دور شدن بازار از تعادل است. وقتی بازار از تعادل خارج شود قطعا کلیه فعالان در عرصه فولاد متضرر خواهند شد.

در ابتدا ممکن است اینگونه به نظر برسد که عملی که انجام شده برای بخشی از زنجیره بسیار مثبت بوده است ولی آنچه که مهم است در بلند مدت  با تداوم دخالت در کار بورس و دستوری شدن قیمت ها و لحاظ نمودن قوانین اضافه منجر می شود که بازار از تعادل خارج شود و فقط در کار بورس مداخله شود.

مشاهده قیمت سایر تولیدکنندگان