آذر فولاد امین

قیمت آذر فولاد امین
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت ثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز ۸آذر فولاد امین میلگرد 8 تیکمه داش آذر فولاد امین 15,400 تومان
میلگرد آجدار سایز۱۰ آذر فولاد امین میلگرد 10 تیکمه داش آذر فولاد امین 15,400 تومان