شرکت فولاد آذربایجان میانه

قیمت شرکت فولاد آذربایجان میانه
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت ثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز ۱۴فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد 14 میانه فولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان