فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت فولاد کاوه تیکمه داش
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد10تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,550 تومان