میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز

  • کد محصول imh59h
  • سایز 10
  • برند فولاد ارگ تبریز
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل بارگیری تبريز
  • وزن تقریبی ۷.۵
  • استاندارد
  • بروز رسانی : امروز
جواد بالافر
کارشناس فروش
09144226799
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد10تبريزفولاد ارگ تبریز 14,450 تومان

توزیع کننده های اصلی بازار آهن