میلگرد آجدار سایز 20فولاد آذربایجان(میانه)

  • کد محصول 59y64b
  • سایز 20
  • برند فولاد آذربایجان(میانه)
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل بارگیری میانه
  • وزن تقریبی ۲۹.۵
  • استاندارد A3
  • بروز رسانی : امروز
جواد بالافر
کارشناس فروش
09144226799
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 20فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,600 تومان
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد20میانهفولاد آذربایجان(میانه) 14,450 تومان