میلگرد آجدار سایز 28فولاد ظفر بناب

  • کد محصول d8antk
  • سایز 28
  • برند فولاد ظفر بناب
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل بارگیری بناب
  • وزن تقریبی ۵۷.۹۶
  • استاندارد A3
  • بروز رسانی : امروز
جواد بالافر
کارشناس فروش
09144226799
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز 28فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد28بنابفولاد ظفر بناب 14,450 تومان

توزیع کننده های اصلی بازار آهن