میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش

  • کد محصول rxf8ni
  • سایز 8
  • برند فولاد کاوه تیکمه داش
  • طول شاخه 12 متری
  • واحد شاخه
  • محل بارگیری تیکمه داش
  • وزن تقریبی ۴.۵
  • استاندارد
  • بروز رسانی : امروز
جواد بالافر
کارشناس فروش
09144226799
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد8تیکمه داشفولاد کاوه تیکمه داش 14,450 تومان

توزیع کننده های اصلی بازار آهن