میلگرد آجدار سایز10 آذر فولاد امین

  • کد محصول p3gwik
  • سایز 10
  • برند آذر فولاد امین
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
  • محل بارگیری تیکمه داش
  • وزن تقریبی ۷.۳۹
  • استاندارد A2
  • بروز رسانی : امروز
جواد بالافر
کارشناس فروش
09144226799
علی حاج ایمانی
مدیر فروش
04133101106-داخلی 106
نامنوعسایزمحل بارگیریتولید کنندهقیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار سایز10 آذر فولاد امین میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,400 تومان
میلگرد آجدار سایز10فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,450 تومان
میلگرد آجدار سایز8فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,550 تومان
میلگرد آجدار سایز 10 فولاد ارگ تبریز میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 14فولاد ظفر بناب میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 14,900 تومان
میلگرد آجدار سایز 12فولاد ظفر بناب میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 10فولاد ظفر بناب میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,100 تومان
میلگرد آجدار سایز 8فولاد ظفر بناب میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 15,300 تومان
میلگرد آجدار سایز 18 فولاد آذربایجان(میانه) میلگرد10تیکمه داشآذر فولاد امین 14,450 تومان

توزیع کننده های اصلی بازار آهن